VisioNova gjør teknisk informasjon tilgjengelig – til enhver tid

VisioNova forvalter og tilgjengeliggjør ”Life Cycle Information” (LCI) – det vil si oppdatert, teknisk informasjon om alle typer industrianlegg gjennom deres levetid.

Denne informasjonen gjør det lett å ta korrekte valg helt fra et prosjekt begynner til det er avsluttet årtier inn i framtiden. LCI omfatter alt fra teknisk informasjon, krav til informasjonen, informasjonsverktøy og arbeidsprosesser.

Konsulent­­


LCI-rådgivning, etablering, implementering og effektivisering.

Forvalt­ning


Migrering, distribusjon og tilgjengeliggjøring av teknisk informasjon.

Visio­Nova Valid


Vår programvare for håndtering av Life Cycle Information Management

Effektivisering

Svært mye tid går med til å lete etter relevant informasjon. VisioNova har inngående kunnskap om ulike typer industribedrifter og forstår hvordan informasjonsflyt og informasjonslagring kan optimaliseres.

Kostnadsbesparelser

Det ligger store økonomiske besparelser i effektiv informasjonsdeling mellom de som bygger og modifiserer anlegg, og de som skal drifte og vedlikeholde dem. VisioNova etablerer robuste informasjonsstrukturer som gjør dette mulig.

Bedre HMS

Teknisk informasjon som vedlikeholdes gjennom anleggets levetid, gir ikke bare bedre lønnsomhet. Den reduserer også potensialet for uønskede hendelser.