OKEA valgte VisioNova og Valid da de overtok Draugen fra Shell

Da OKEA overtok Draugen feltet fra Shell, ønsket de seg en ny og moderne LCI- og IT-løsning. 

Da Okea overtok Draugen plattformen fra Shell, fikk VisioNova oppdraget med å overføre LCI data fra Shell og tilgjengeliggjøre dette i Okea. I samråd med Okea valgte man Valid for håndtering av tag og dokumenter. Valid skulle dermed erstatte både interne Shell systemer og kommersielle løsninger. Prosjektet startet opp i august og løsningen skulle være klar til produksjonssetting 1. desember.

All data ble hentet ut fra Shell sine systemer, kvalitetsikret, konvertert og lastet til Valid i løpet av 2 måneder. I samme tidsrom ble Valid konfigurert ihht Draugens Engineering Numbering System og gjort klar til å kunne håndtere fremtidige modifikasjoner av anlegget.

Okea viste oss stor tillit, og dette medførte at vi kunne arbeide raskt og effektivt og nyttegjøre oss av den kompetansen vi satt på, uten store forsinkelser. Dette var en forutsetning for å lykkes med en så rask implementering.

At Valid er en skyløsning med enkel integrasjon mot OKEA’s Azure løsninger gjorde at det var enkelt å on-boarde både OKEA’s egne ansatte og samarbeidspartnere/kontraktører. Systemet har i dag over 300 brukere, og benyttes både på land og i havet.

VisioNova utførte all opplæring av personell i bruk av Valid, både on-shore og off-shore. Dette ble gjort som online kurs. Det ble også utført klasseroms undervisning for de som utfører oppdateringer av teknisk informasjon.

Et nyttig verktøy i implementering/testing og senere drift har vært Chat funksjonen i Valid. Der har sluttbrukere kommet i direkte kontakt med support hos oss og bygget bro mellom sluttbruker og leverandør.

«Etter at vi innførte Valid som tag- og dokumenthåndterings system på Draugen har vi fått bare positive tilbakemeldinger fra brukerne, både onshore og offshore. Valid er særdeles brukervennlig og intuitivt, og det kreves derfor minimalt med opplæring. Valid er et nyttig verktøy i den daglige driften på Draugen»

Ragnhild Aas –  VP Technical Services – OKEA AS

Draugen:

  • Draugen var Shells første felt i Norge og startet produksjon i 1993. Draugen ble oppdaget i 1984.
  • Feltet ligger i Norskehavet på 250 meters dyp, 150 km nord for Kristiansund.
  • Når Draugen ble satt i produksjon i 1993 hadde feltet en estimert levetid på 17 til 20 år, med en utvinningsrate på under 40%. Siden det har Draugen mer enn doblet reservene, økt produksjonen og er nå et av norges mest utnyttede felt med planlagt utvinningsrate på rundt 70%.
  • Flere oppgraderingsprosjekter er under oppseiling for å øke levetiden på Draugen.
  • Draugen har allerede produsert mer olje enn det som opprinnelig var estimert å være mulig å få ut av feltet, og er nå klar for å komme seg i verdenstoppen av utvinningsrate for offshore felt.
  • Driften av Draugen ble overført til OKEA 1. desember 2018.
dra_md
Draugen er en oljeplattform som står på Draugenfeltet i Norskehavet. Plattformen er en Condeep-plattform med én betongfot (monosokkel) som står på 251 meters havdyp.

Interessert i å høre mer?