Life Cycle Information

Utfordringen
De senere års utvikling har endret måten vi dokumenterer et anlegg på, fra tidligere å være tegning- og dokument basert, til nå og også inkludere avansert informasjon håndtering av databaser, analyseverktøy, rapportgeneratorer og 3D modeller. Mens man tidligere kunne håndtere denne informasjonen med dokumentsentre og dokumentkontroll, trengs det nå i tillegg kompetanse på LCI teknologi og disiplinfag for å ivareta den digitale informasjonen.

LCI = Teknisk informasjon + Krav til informasjonen + Verktøy + Arbeidsprosesser

Hva mener vi med teknisk informasjon?

Med teknisk informasjon av et anlegg menes tegninger, dokumenter, databaser, 3D modeller, analyser, beregninger mm, ofte omtalt som DFO (Documents For Operations).

 

Hvorfor vedlikeholde anleggets tekniske informasjon?

Ved å vedlikeholde den tekniske informasjonen, vil man i fremtiden kunne stole på informasjonen, og nyttiggjøre denne i videre drift og modifikasjoner.
Verdiøkningen av vedlikeholdt teknisk informasjon er langt større enn selve vedlikeholdskostnadene av informasjonen. Teknisk informasjon, som vedlikeholdes gjennom anleggets levetid, vil gi bedre lønnsomhet i drift og modifikasjoner, samt redusere potensialet for uønskede hendelser.

 

Hvordan vedlikeholde teknisk informasjon?

I praksis handler dette kort og godt om å sette de rette LCI kravene, velge de rette LCI verktøyene og implementere gode arbeidsprosesser innenfor de ulike fag-områdene ved utbygging, modifikasjoner og vedlikehold.

 

Hva skal til for å lykkes?

For å lykkes, er det avgjørende at organisasjonen tar eierskap til Life Cycle Information! For utbyggingsprosjekter og større modifikasjoner er det avgjørende å stille krav til LCI som en del av prosjektgjennomføringen. I praksis betyr det at allerede ved konsept-studier bør man ha en klar strategi for håndtering av LCI! Dette er i stor grad et undervurdert område hvor det er mange eksempler på dyrkjøpt erfaring.