Referanser

Da OKEA overtok Draugen feltet fra Shell, ønsket de seg en ny og moderne LCI- og IT-løsning.
Da Okea overtok Draugen plattformen fra Shell, fikk VisioNova oppdraget med å overføre LCI data fra Shell og tilgjengeliggjøre dette i Okea. I samråd med Okea valgte man Valid for håndtering av tag og dokumenter.

VisioNova har implementert en komplett LCI-løsning for Ivar Aasen
Det norske/Aker BP gikk fra å være leteaktør til å være driftsoperatør på Ivar Aasen-feltet, var det behov for en ny og mer omfattende LCI- og IT-løsning. Svaret ble VisioNova Valid.

Aker BP logo

Da Det norske/Aker BP gikk fra å være leteaktør til å være driftsoperatør på Ivar Aasen-feltet, var det behov for en ny og mer omfattende LCI- og IT-løsning. VisioNova har rammeavtale med AkerBP.

equinor-svart

VisioNova er en av de strategiske partnerne i Experis-alliansen. Sammen har vi fått en fireårig rammeavtale med Equinor om leveranser innen multitekniske disipliner, prosjektadministrasjon og andre administrative tjenester.

DONG energy logo

I 2013 ble VisioNova valgt til LCI-rådgiver til DONG Energy. I tillegg til generelle rådgivning innen LCI omfattet avtalen også LCI-ledelse for det Hejre-prosjektet. Arbeidet ble utført ved DONG Energys lokaler i Gentofte utenfor København. VisioNova har rammeavtale med Dong.

okea-svart

VisioNova ble tildelt Draugen Transition Kontrakt. Okea Draugen vil bruke VisioNova Valid skybasert løsning som LCI verktøy.

I dette prosjektet er VisioNova ansvarlig for å flytte all teknisk informasjon fra Shell til Okea sine systemer. Dette innebærer konsulenvirksomhet innenfor LCI samt nødvendige IT intergrasjoner og kvalitetsøkning av data.

Interessert i å høre mer?