Komplett LCI-løsning for Ivar Aasen

Da Det norske/Aker BP gikk fra å være leteaktør til å være driftsoperatør på Ivar Aasen-feltet, var det behov for en ny og mer omfattende LCI- og IT-løsning. 

I forkant gjorde VisioNova omfattende analyser av hvordan LCI-systemer og LCI-informasjon skulle forvaltes under og etter overgangen til driftsfasen samt gjennom hele prosjektets levetid.

LCI-verktøykassen
Basert på de konkrete oppgavene som skulle utføres, ble de mest hensiktsmessige verktøyene valgt. Sammen utgjør de en effektiv LCI-verktøykasse for trygg informasjonsforvaltning og effektiv prosjektgjennomføring på Ivar Aasen.

Disiplinene tok eierskap
Avgjørende for den vellykkede LCI-implementeringen var at de ulike disiplinene tok eierskap til den tekniske informasjonen – fra den oppstod hos EPC-kontraktor og helt til den var på plass i systemene til driftsorganisasjonen.

I praksis omfattet dette implementering av LCI-krav i forespørsler og kontrakter, bruk av engineering- og LCI-verktøykassen fra dag en, implementering av arbeidsprosesser for LCI og tilrettelegging for QA/QC-aktiviteter hos disiplinene. Dette krevde et støtteapparat som sikret dataflyt mellom EPC og Aker BP og som tok ansvar for QA/QC på dataleveransen ut over det disiplinfaglige innholdet.

LCI er god økonomi
Ved å samle inn og vedlikeholde den tekniske informasjonen av et anlegg, skal man alltid kunne stole på informasjonen og dra nytte av den i så vel drift som ved modifikasjoner. Verdiøkningen av vedlikeholdt teknisk informasjon er langt større enn etablerings- og vedlikeholdskostnadene.

Referanse Ivar Aasen LCI
Erling Ronglan (Operation Manager) og Oddbjørn Aune (Senior Engineer)

Faktaramme:

Tredelt anskaffelses- og implementeringsprosess:

 1. Tag- og dokumentregister samt informasjonsportal for prosjekt og drift
 2. Disiplin-/engineeringsystemer for 2D CAD, 3D CAD og 3D view
 3. Andre disiplin-/engineeringsystemer (instrument/automasjon/tele/elektro)

Dette er systemer som inngår i den komplette LCI-løsningen til Ivar Aasen:

 • AvevaNet (informasjonsportal)
 • ProArc (dokumenthåndtering)
 • VisioNova Valid (tag-register, kvalitetssikring)
 • PDMS, Engage (3D-modell)
 • SmartPlant Instrumentation (instrument og loop database)
 • CabSys (kabelrouting)
 • MicroStation (2D-skjematikk)
 • CoW (arbeidstillatelser, sikker jobbanalyse og blindinger)
 • Integrasjoner mellom LCI-systemer, SAP og PIMS CMS

Interessert i å høre mer?