Selskapet

VisioNova er et kompetansehus som ble etablert i 2012

Kompetansen sitter i hodene til våre medarbeidere. De er vår kvalitet.

Våre medarbeidere er hovedsakelig ingeniører med bred erfaring fra olje- og IT-bransjen. Dette er kvalifiserte fagfolk som gir kundene industritilpassede LCI-løsninger.

Felles for oss som selskap er våre verdier. De styrer oss mht. hvordan vi arbeider sammen som team og sammen med våre kunder. Verdiene er grunnlaget for å gjøre gode jobber.

gazelka-2017

Stolt

Stolthet kommer av å gjøre de riktige tingene og deretter se at det som er gjort, virker. Stolthet er en bonus for oss – en bonus vi investerer i morgendagens arbeid. Stolthet er en ressurs vi ønsker å vokse videre på.

Pålitelig

Vi vet at pålitelighet er viktig for våre kunder, fordi vi selv er avhengige av det. Hos oss er pålitelighet en drivkraft. Kundene skal alltid kunne stole på oss. De skal være trygge på vår kompetanse og våre leveranser.

Framover­lent

Vi er engasjerte fagfolk som er opptatt av å skape gode resultater – både for våre kunder og for oss selv. Vi er opptatt av å nå de målene vi setter oss. Vi har lyst på resultater. Derfor lener vi oss framover, – i visshet om at det er der vi skal.

Ny­tenkende

Vi er nysgjerrige og offensive, og liker å legge listen så høyt som mulig. Vi utfordrer oss selv og våre kunder med nye ideer og muligheter. Vi tror at framtiden skapes der teknologi, tankekraft og et åpent sinn tillates – og anvendes.

Ansatte