VisioNova Valid

Verktøykassen heter VisioNova Valid – en løsning som støtter opp under alle prosesser knyttet til utbygging, drift, vedlikehold og modifikasjoner av anlegg gjennom deres levetid inkludert fjerning.

Rammeverket muliggjør integrasjoner mellom systemer fra flere leverandører inn i en komplett LCI løsning. Sentralt i løsningen er vårt eget tag register Valid Core, som enkelt integrerer arbeidsflyt mellom kontraktor og utbygger, som tillater at prosjektering, ferdigstillelse og driftsforberedelser sømløst kan arbeide på samme underlag uten å forstyrre hverandre. Løsningen består av moduler for behandling, lagring, deling og kvalitetssikring av all teknisk informasjon som tag, 3D modeller, dokumenter, instrumentdatabaser med tilhørende relasjonsdata.

Valid Core

Dette er et datavarehus for alle moduler i VisioNova Valid. Databasen integrerer dokumentsystemer, fagapplikasjoner som 3D-modeller, automasjonssystemer, 2D CAD-informasjon samt systemer for ferdigstillelse, vedlikehold, logistikk mm.

Med Valid Core unngår man at informasjon dupliseres samtidig som det er lett å gjenfinne den på tvers av systemer og plattformer.

Valid Core kommuniserer direkte med systemer som PDMS, SAP, ProArc med flere.

Valid View

Modulen gir lesetilgang til teknisk informasjon som dokumenter, tags, 3D-modeller, instrumentdata og lignende.

Valid View har et enkelt brukergrensesnitt for å redusere behovet for opplæring.

Valid Management of Change (MOC)

Tag-informasjon er kjernen i LCI-systemet. Med et tag- og dokumentregister i bunn er det enkelt å implementere annen funksjonalitet.


Valid Management of Change gjør det mulig å etablere og vedlikeholde eksisterende tags og alle metadata, samt relasjonen mellom dem. Det gir enkel og effektiv visning og gjenfinning av teknisk informasjon. Systemet er koblet sammen med automatisk skanning av tegninger og dokumenter for etablering av tag-dokument relasjoner.

Valid Project

Det meste av den tekniske informasjonen etableres og modifiseres eksternt. Derfor er det avgjørende å strukturere den iht. fastsatte standarder og retningslinjer. Valid Project evaluerer og behandler store datamengder slik at informasjonen kan bearbeides og foredles enkelt og effektivt. En viktig del av prosessen er at all informasjon kvalitetssikres mot et Engineering Numbering System.

Interessert i å høre mer?